Raspberry Pi 5110 Lcd Ekrana Sistem Bilgisi Yazdırmak

raspi nokia ekrana yazdirmak

Raspberry.Pi_PCD8544.Library

Yukarıdaki linkten indireceğiniz dosyayi herhangi bir dizine açıyoruz. Ben home/pi/  dizinine “code” diye bir klasör oluşturup içine açtım. Dışarıda 2 parça kütüphane dosyası ve samples klasörü yer almakta. Samples klasörü içinde 3 adet örnek göreceksiniz. Bunları aşağıdaki gibi komut satırında derleyerek kendi kendine çalışabilir dosyalara dönüştürebilirz. Çıktı olarak 5110 a dosya ne iş yapıyorsa onu yazdıracaktır.

ssh komut satırında codes klasörüne kadar girelim ;

cc -o pcd8544_test samples/pcd8544_test.c PCD8544.c  -L/usr/local/lib -lwiringPi

dediğimizde samples dizini altındaki pcd8544_test.c dosyasını derlemeye çalışacak. Muhtemelen dizin hatası verecek.

samples/pcd8544_test.c:41:21: fatal error: PCD8544.h: Böyle bir dosya ya da dizin yok
#include “PCD8544.h”

şeklinde hata alırsanız samples dizini altındaki pcd8544_test.c dosyasını

sudo nano pcd8544_test.c

şeklinde açıp #include “PCD8544.h” yazan satırı #include “../PCD8544.h” şeklinde değiştirin.

code diye açtığımız klasore pcd8544_test çalışabilir uygulama dosyasını oluşturacaktır. Bunu ilgili klasorde ssh uzerinden “sudo ./pcd8544_test” diyerek doğrudan çalıştırabilirsiniz. Bir sorun yoksa 5110 lcd ekranınıza ilgili uygulamaya ait bilgiyi basacaktır.

Her açılışta bunu oto çalıştırsın el ile uğraşmam diyorsanız yukarıdaki adımları yaptıktan sonra ;

ssh komut tabanında

sudo su
nano /etc/init.d/nokia
#!/bin/sh
/home/pi/code/pcd8544_test

dedikten sonra kaydedip dosya oluşturma işlemini bitiriyoruz. Daha sonra çalışabilmesi için gerekli yetkileri tanımlıyoruz;

chmod
Devamını Oku

Okumaya Devam