PHP PDO Türkçe Karakter Problemi

Bilgisayar Database Mysql Php Yazılım

PHP PDO Türkçe Karakter Problemi

PHP PDO Türkçe Karakter Problemi

Php pdo da mysql tablolarına insert ,select ,update gibi işlemlerde türkçe karakterlerin bozulduğunu görüyorsanız aşağıdaki yöntem işinize yarayacaktır.  Bağlantı kurduğunuz satırda ilgili yerlere utf8 karakter kütüphanesi eklememiz yetecektir. Mysql de tablo oluşturulurken karakter setlerininde utf8_general_ci olarak tanımlandıklarına emin olalım , değilse düzeltelim. İşlem ;

Mysql versionu 5.3 ten yüksekse 
"mysql:host=$hostadiniz;dbname=$databaseadiniz;charset=utf8"

Mysql verisonu 5.3 ten düşük seviye ise

$db = new PDO("mysql:$baglantibilgileri",  $kullanici, $sifre);
$db->exec("set names utf8");

 

Alternatif Kullanma Şekilleri :


$pdo =new PDO
'mysql:host=hostadi;dbname=databaseadi;charset=utf8',
'kullanici_adi',
'sifre'
);

veya

$pdo =new PDO
‘mysql:host=hostadi;dbname=databaseadi’,
‘kullanici_adi’,
‘sifre’,
arrayPDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND = “SET NAMES utf8”)
);

1 thought on “PHP PDO Türkçe Karakter Problemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir