CWP admin panel açılamama problemi (Centos Web Panel)

CWP admin panel açılamama problemi (Centos Web Panel)

CWP admin panel açılamama problemi (Centos Web Panel)

CWP admin panele standart 2030 portundan girmeye çalıştığınızda “ERR_NAME_NOT_RESOLVED”  yada “This site can’t be reached” şeklinde uyarılar alıp sayfa hiç yüklenmiyorsa aşağıdaki komut satırı kodlarını tek tek yazıp uygulayın. Sorun düzelecektir.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2030 -j ACCEPT
service iptables restart
iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 2030 -j ACCEPT
/etc/init.d/iptables stop
/etc/init.d/iptables start

Ve son olarak ta server’ımızı yeniden başlatıyoruz.


  Devamını Oku

Okumaya Devam